فرهنگ حذف یا کنسل کالچر چیه و چه ربطی به روبیکمپ داره؟

نوشته شده توسط
سعید حسین‌زاده
در تاریخ۱۴۰۲/۹/۱۱

با نظر کسی موافق نیستی؟ ازش خوشت نمیاد؟ بهش انتقاد داری؟ بقیه رو دعوت کن همه با هم تلاش کنید منزوی بشه [حذفش کنید]. به همین سادگی!

«فرهنگ حذف» چیست؟

«فرهنگ حذف» تلاش برای سازماندهی جمعی [معمولاً با استفاده از رسانه‌های اجتماعی] برای ایجاد شرمساری عمومی علیه دیگری (فرد یا مجموعه) یا حذف وی از صحنۀ حیات اجتماعی است. حذف دیگری به این دلیل انجام می‌شود که نظر، باور، یا عمل آن فرد مطلوبِ ما نیست، یا با او مخالف هستیم. انجام این کار معمولاً با هدف سرکوب، سانسور، یا انتقام‌جویی انجام می‌شود، و امکان پاسخگویی و دفاع به وی داده نمی‌شود.

چرا «فرهنگ حذف» اشتباه است؟

تلاش برای حذف دیگران، به دلیل تفاوت در باور، عقیده، یا سبک زندگی، سوء‌استفاده از حداقلِ قدرت موجود برای سرکوب نظر مخالف است. کسی که به دنبال حذف یا سرکوب صدای مخالف خود است، خود را «حقیقت محض» می‌داند. او همه حقیقت را نزد خود می‌داند، و خود را از هر خطایی مبرا می‌داند. چنین فردی گاهی به دنبال کسب حمایت اجتماعی از طریق معرفی خود به عنوان دلسوز، همدرد، یا فرشته نجات قربانیان است.

چرا «فرهنگ حذف» در سال‌های اخیر شدت گرفته است؟

در سال‌های اخیر، وجود شبکه‌های اجتماعی مجازی امکان سازماندهی و اثرگذاری بیشتری ایجاد کرده است. رواج شبکه‌های اجتماعی، احتمال رفتارهای غیرمسئولانه جمعی بر علیه دیگران را نیز بیشتر کرده است. در «فرهنگ حذف» امکان شکل‌گیری فضایی برای جریان آزاد اطلاعات، یا طی شدن مسیر قضاوت عادلانه وجود ندارد، و فرصت دفاع از خود، به فرد یا مجموعه داده نمی‌شود. بلکه افراد بنا بر سلیقه، باور، یا نفع شخصی، بدون محاکمه و دادرسی، در «دادگاه‌های مجازی» برای دیگران حکم صادر می‌کنند و در «کمپین‌های آنلاین یا حضوری» با تلاش برای منزوی کردن دیگری، برای اجرای حکم خود تلاش می‌کنند.

«فرهنگ حذف» چه پیامدهایی دارد؟

«فرهنگ حذف» منجر به رواج تفتیش عقاید، ایجاد ترس بین مردم برای ابراز عقیده، خودسانسوری، رشد کینه، و فروپاشی انسجام اجتماعی می‌شود، و سازوکار اصلاح یا رشد جامعه را مسدود می‌کند. از طرف دیگر، حذف شدن ممکن است زندگی عاطفی، حرفه‌ای، و سلامت روانی فرد را از بین ببرد، و بدون دادرسی عادلانه، می‌تواند یک فرد را برای همیشه از صحنۀ حیات اجتماعی ساقط کند.

چطور می‌توانیم مطمئن شویم به «فرهنگ حذف» کمک نمی‌کنیم؟

قبل از هر چیز لازم است همیشه به خود یادآوری کنیم آنچه «درست» است، لزوماً محبوب و مورد قبول اکثریت نیست، و هر آنچه «محبوب و مورد قبول اکثریت» است، لزوماً درست نیست.

همچنین لازم است بین «نقد» و «فرهنگ حذف» تمایز قائل شویم. نقد نظر و گفتار دیگران، منجر به رشد جامعه می‌شود و رفتاری پسندیده است. در مقابل، فرهنگ حذف تلاش برای دیده نشدن یا شنیده نشدن صدای مخالف است، که منجر به بسته شدن فضای نقد و گفتگو می‌شود.

چرا «فرهنگ حذف» برای استارتاپ‌ها و مجموعه‌های کوچک بسیار خطرناک است؟

استارتاپ‌ها برای رشد به تبادل اطلاعات، نظرات و دیدگاه‌های متفاوت نیاز دارند، تا بتوانند ایده و روش‌های اجرایی خود را اصلاح کنند و توسعه دهند. بسیاری اوقات، ایده‌ها یا نظراتی که اشتباه، احمقانه، یا غیرممکن به نظر می‌رسد، در شرایط مناسب می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوآوری‌هایی شود که دنیا را متحول کند.

استارتاپ‌ها برای دریافت نظرات متفاوت، و جذب استعداد، به فضایی نیاز دارند که افراد بتوانند افکار و ایده‌های خود را آزادانه ابراز کنند، تا فضایی برای شکوفایی و خلاقیت شکل گیرد. رواج فرهنگ حذف در اکوسیستم کارآفرینانه، یا در مرزهای یک سازمان نوپا باعث ایجاد فضایی مسموم و مبتنی بر شرمساری می‌شود که خلاقیت، خوداِبرازی، و ایده‌پردازی رو سرکوب می‌کند.

«فرهنگ حذف» چه ارتباطی با روبیکمپ دارد؟

روبیکمپ یک جامعه [کامیونیتی] آنلاین هست. در روبیکمپ ما همیشه در تلاش برای ایجاد یک محیط امن برای خودباوری، و خودشکوفایی بچه‌ها هستیم. هریک از بچه‌های روبیکمپ لازم است به مجموعه احساس تعلق کنند، و بدانند فارغ از فکر، عقیده، نژاد، مذهب، باور، و یا با هر اندیشه‌ای، بخشی از روبیکمپ هستند. ما باور داریم تنها در یک فضای امن که بچه‌ها امکان ابراز خود و افکار خود را بدون ترس و نگرانی از منزوی شدن داشته باشند، رشد امکان‌پذیر است.

«اجتماع»، «خوداِبرازی» و «تنوع در افکار و باورها» از ارزش‌های اساسی روبیکمپ است، و ما با هر رفتاری که این ارزش‌ها را نقض کند، مطابق دستورالعمل‌های خود عمل می‌کنیم.

با برای فردای بچه‌های ایران