لیدرشیپ و شور و اشتیاق

نوشته شده توسط
سعید حسین‌زاده
در تاریخ۱۴۰۲/۱۲/۷

وقتی کاری را از سر شوق (پشن) انجام می‌دهیم، پر از احساس معنا و خوشحالی هستیم. اما چطور می‌توان سازمانی ایجاد کرد که شور افراد رو کشف و در مسیر درست هدایت کند؟

۱) ارزش‌های سازمان را به درستی تعریف کنید. ارزش‌های هر سازمان مانند ستون‌های اصلی آن سازمان برای تعیین رفتار و تصمیمات افراد آن مجموعه است. ارزش‌های سازمانی افراد را در کنار هم می‌آورد و همچون قطب‌نما مراقبت می‌کند که در کنار یکدیگر رو به جلو حرکت کنند. این ارزش‌ها باید به درستی و بادقت تعریف و یادآوری شود.

۲) افراد مناسبی که شورواشتیاق دارند را شناسایی کنید، و با توجه به تواناییشان در موقعیتی قرار دهید که موثر باشند. افراد مناسب ویژگی‌های زیر را دارند:

  • تعهد و نگاه بلندمدت به مجموعه‌ دارند.
  • به هر چالش به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری نگاه می‌کنند.
  • برای حل چالش‌ها سعی می‌کنند بقیه افراد مجموعه را درگیر کنند.

۳) بعد از شناسایی افراد مناسب باید به صورت آگاهانه به فرد آزادی عمل و اجازه ریسک کردن بدهید؛ موضوعی که باعث خلاقیت فرد خواهد شد.

۴) گام‌های بالا در مرور زمان باعث شکل‌گیری نوعی از فرهنگ سازمانی می‌شود. بعد از این مرحله، باید از این فرهنگ به صورت فعالانه مراقبت کرد. این مراقبت شامل دقت بالا در انتخاب افراد برای همکاری، تشویق افرادی که شور و اشتیاق دارند، و همینطور خداحافظی به موقع از افرادی است که با ارزش‌های سازمان هم‌راستا نیستند.

این موضوع چه ربطی به روبیکمپ دارد؟

روبیکمپ بر اساس اشتیاق چند نفر برای اثرگذاری شکل گرفته است. ما در بازه‌های متفاوت، از افراد متفاوت برای همکاری به عنوان بخشی از تیم مدیریت دعوت کردیم و گاهی ناموفق بودیم، تا اینکه یاد گرفتیم ارزش‌های خود رو به درستی تعریف و یادآوری کنیم. ما تلاش می‌کنیم در انتخاب مدیران داخلی خود دقت کنیم، و از فرهنگ سازمانی خود مراقبت کنیم. همچنین افرادی که شور و اشتیاقشان در راستای ارزش‌های سازمانی است را تشویق می‌کنیم.

روبیکمپ در حال حاضر چهار مدیر ارشد، و پنج مدیر میانی دارد که کل مجموعه را مدیریت می‌کنند و با قاطعیت مهم‌ترین دارایی روبیکمپ هستند.

منابع:

با برای فردای بچه‌های ایران